“Des dels Campanars Nº148”


V.- L’Àngel del Senyor anuncià a Maria   R.- I ella concebé per obra de l’Esperit Sant

V.- Sóc l’esclava del Senyor R.- Que es complesquen en mi les teues paraules

V.- El qui és la paraula es va fer home R.- I habità e ntre nosaltres

(Déu vos salve, Maria, plena de gràcia; el Senyor és amb Vós; beneïda sou Vós entre totes les dones; i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús. Santa Maria, Mare de Déu; pregueu per nosaltres pecadors, ara i en l’hora de la nostra mort. Amén. )

V.- Pregueu per nosaltres, santa mare de Déu. R.- Perquè siguem dignes de les promeses de Crist

INFONEU, SENYOR, LA VOSTRA GRÀCIA EN ELS NOSTRES CORS. I FEU QUE ELS QUI, PER L’ANUNCI DE L’ÀNGEL, HEM CONEGUT L’ENCARNACIÓ DE JESUCRIST, EL VOSTRE FILL, SIGUEM CONDUÏTS, PER LA SEUA PASSIÓ I LA SEUA CREU, A LA GLÒRIA DE LA RESURRECCIÓ. PER CRIST, SENYOR NOSTRE.

agenda parroquial

 

1.- Horaris de Missa Diari: PARRÒQUIA: Dilluns a les 8’00 h. i la resta de dies a les 19’30 h. CONVENT a les 18’45 h.

Els diumenges de JULIOL I AGOST:

CONVENT A LES 8’00 – ORATORI (Torreta) a les 9’00 h.  I PARROQUIA a les 11’00

HORARI DEL DESPATX PARROQUIAL:

De dilluns a dijous de 17’30 h. a 19’15 h. Encarna Els dimecres i dijous a les 20’00 h. els sacerdots

CONFESSIONS: DIVENDRES des de les 18’00 h. fins 19’15 h.

* Exposició del Santissim i Oració Parroquial  No n’hi haurà fins nou avís

* Agraïm a tots el veïns la seua participació en la Processó del Corpus aixi com pels arreglos de carrers i tauletes. Que el Senyor vos beneixca!

* El diumenge celebrarem la festa de Cor de Jesús en la Missa de 10’30 h.

*  L’horari de Càritas és DILLUNS I DIMECRES de 5:30 a7: 30

 * La Web parroquial : http://www.parroquiacanals.com/  També Faceboock i Twitter

____________________________________

Sal 33,2-3. 4-5. 6-7. 8-9

R/. El ángel del Señor librará a los que temen a Dios.

Bendigo al Señor en todo momento,  su alabanza está siempre en mi boca;
mi alma se gloría en el Señor:  que los humildes lo escuchen y se alegren.

Proclamad conmigo la grandeza del Señor,  ensalcemos juntos su nombre.
Yo consulté al Señor y me respondió,  me libró de todas mis ansias.

Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará.
Si el afligirlo invoca al Señor, él lo escucha y lo salva de sus angustias.

El ángel del Señor acampa  en torno a sus fieles y los protege.
Gustad y ved qué bueno es el Señor;  dichoso el que se acoge a él.

_________________

+ sant Mateu 16,13-19

En aquell temps, Jesús anà a la regió de Cesarea de Felip, i un cop allà, preguntava als seus deixebles: «Què diu la gent del Fill de l’home? Qui diuen que és?» Ells li respongueren: «Uns diuen que és Joan Baptista, altres, que és Elies, altres, que és Jeremies o algun altre dels profetes». Ell els diu: «I vosaltres, ¿qui dieu que sóc?». Simó Pere li contesta: «Vós sou el Messies, el Fill del Déu viu». Jesús li va respondre: «Feliç tu, Simó, fill de Jonàs: això no t’ho ha revelat cap home de carn i sang, sinó el meu Pare del cel. I ara, també jo et dic que tu ets Pere. Sobre aquesta pedra jo edificaré la meua Església, i les portes del Reialme de la Mort no li podran resistir. Et donaré les claus del Regne del cel: tot allò que lligues a la terra, quedarà lligat al cel, i tot allò que deslligues a la terra, quedarà deslligat al cel».