“Des dels Campanars Nº138”

1.- Esquema del programa/ 2.- Informacions parroquialsPen (Angelus)

V.- L’Àngel del Senyor anuncià a Maria   R.- I ella concebé per obra de l’Esperit Sant

V.- Sóc l’esclava del Senyor R.- Que es complesquen en mi les teues paraules

V.- El qui és la paraula es va fer home R.- I habità e ntre nosaltres

(Déu vos salve, Maria, plena de gràcia; el Senyor és amb Vós; beneïda sou Vós entre totes les dones; i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús. Santa Maria, Mare de Déu; pregueu per nosaltres pecadors, ara i en l’hora de la nostra mort. Amén. )

V.- Pregueu per nosaltres, santa mare de Déu. R.- Perquè siguem dignes de les promeses de Crist

INFONEU, SENYOR, LA VOSTRA GRÀCIA EN ELS NOSTRES CORS. I FEU QUE ELS QUI, PER L’ANUNCI DE L’ÀNGEL, HEM CONEGUT L’ENCARNACIÓ DE JESUCRIST, EL VOSTRE FILL, SIGUEM CONDUÏTS, PER LA SEUA PASSIÓ I LA SEUA CREU, A LA GLÒRIA DE LA RESURRECCIÓ. PER CRIST, SENYOR NOSTRE.

——-

agenda parroquial

1.- Horaris de Missa Diari: PARRÒQUIA: Dilluns a les 8’00 h. i la resta de dies a les 19’30 h. CONVENT a les 18’45 h.

Els diumenges: CONVENT A LES 9’00 I PARROQUIA 10’30 i 12’00 en valencià i Ermita a les 13’00 h.

HORARI DEL DESPATX PARROQUIAL:

De dilluns a dijous de 17’30 h. a 19’15 h. Encarna Els dimecres i dijous a les 20’00 h. els sacerdots

CONFESSIONS: DIMECRES, DIJOUS I DIVENDRES des de les 18’00 h. fins 19’15 h.

Oració Parroquial divendres a les 23’00 h.

* Els dimecres i divendres de quaresma a les 19’00 h . resarem el VIA CRUCIS a la Parròquia .

* Els dijous de Quaresma a les 18’00 h . Exposició del Santíssim Sagrament demanant per la vocacions

* Agraïm Via crucis

* Hui  a les 21’30 h . al Saló Parroquial , XERRADES QUARESMALS pel Prof Vicent Collado Bertomeu .  4 D’ABRIL : Convertiu-vos i creieu en la Bona Nova

* Demà dissabte 5 al 11 d’abril, tindrem el Septenari a la Verge dels Dolors . El divendres 11 de Març tindrà lloc la Ronda / versa a la Verge dels Dolors . Poesies al despatx. L’obra situació

GASTOS:  * NOTA 1 – 20.III.2014 – 936 € Pavimento y reestructuración Baptisterio * REJAS BAPTISTERIO –  310 €

* PRIMERA ENTREGA MÁRMOL JULVESTONE  (7.III.2014) – 2.000 € * NOTA 2 – 17.III.2014 – 1206’5 €_TOTAL: 4.452 €

COLECTA EXTRAORDINARIA OBRAS DOMINGO 30 DE MARZO

Eucaristías SÁBADO Niños: 72’4 € – 19’30 h.: 154,50 €

DOMINGO 10’30 h.: 218,20 € /12’00 h.: 403’50 €/ 13’00 h. (Ermita): 72’40 € / DONATIVOS VARIOS: 600 € —TOTAL: 1.521 €

* El DILLUNS SANT a les 20’30 h . CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DE LA PENITÈNCIA

/3.– Salm i evangeli de la setmana / Entrevista als alumnes de 6è d’Educació Primària del Col·legi Parroquial “Sant Antoni Abat” Claudia Llorens, Aitana Pérez i Sergio Fuentes.

R/. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa.

Desde lo hondo a ti grito, Señor; Señor, escucha mi voz: estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica.

Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto.

Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra; mi alma aguarda al Señor, más que el centinela la aurora.
Aguarde Israel al Señor, como el centinela la aurora. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa;
y él redimirá a Israel de todos sus delitos.

  _______________________________

+ Lectura de l’evangeli segons sant Joan          11, 1-45

En aquell temps, [ caigué malalt un home que es deia Llàtzer. Era de Betània, el poble de Maria i de la seua germana Marta. Maria era la qui, més avant, ungí el Senyor amb perfum i li eixugà els peus, amb els cabells. Llàtzer, el malalt, era el seu germà. ] Les dues germanes enviaren a dir a Jesús:– «Senyor, aquell que estimeu està malalt.» Jesús, en sentir això, digué: – «Aquesta malaltia no és mortal; és per a donar glòria a Déu: el Fill de Déu serà glorificat.» Jesús estimava Marta i la seua germana i Llàtzer. Després de rebre la notícia de la malaltia, es quedà encarà dos dies al lloc on era. Després, passats aquests dies, digué als deixebles: – «Tornem a Judea.» [ Ells li digueren: – «Rabí, fa poc que els jueus us volien apedregar, ¿i ara hi torneu?» Jesús contestà: – «La claror del dia dura dotze hores.  Els qui caminen de dia no entropessen,  perquè veuen la claror d’aquest món,  però els qui caminen de nit sí que entropessen, perquè els falta la claror.» Després, afegí:– «Llàtzer, el nostre amic, s’ha adormit; vaig a despertar-lo.»

Els deixebles li digueren:– «Senyor, si s’ha adormit, es posarà bo.»Jesús es referia a la seua mort, però els deixebles es pensaven que parlava del son ordinari.

Llavors, Jesús els digué clarament:– «Llàtzer és mort. M’alegre de no haver estat allà; serà en profit vostre, perquè cregueu. Però ara, anem-hi.»Tomàs, el Bessó, digué als seus companys:– «Anem-hi també nosaltres; morirem amb ell.» ]

Quan Jesús arribà,ja feia quatre dies que Llàtzer estava al sepulcre.[ Betània és prop de Jerusalem, cosa de tres quilòmetres, i molts dels jueus havien vingut a donar el condol a Marta i a Maria per la mort del seu germà. ] Marta, quan va saber que Jesús arribava, eixí a rebre’l. Maria es quedà a casa. Marta digué a Jesús:  – «Senyor, si haguéreu estat ací, el meu germà no s’hauria mort. Però, fins i tot ara, jo sé que Déu vos concedirà tot allò que li demaneu.» Jesús li diu: – «El teu germà ressuscitarà.» Marta li respon: – «Ja sé que ressuscitarà quan tothom ressuscite el darrer dia.» Li diu Jesús: – «Jo sóc la resurrecció i la vida. Els qui creuen en mi, encara que hagen mort, viuran, i tots els qui viuen i creuen en mi, no moriran mai més. ¿Creus açò?» Ella li diu: – «Sí, Senyor: Jo crec que vós sou el Messies, el Fill de Déu que havia de vindre al món.»

[ Havent dit això, se n’anà a cridar la seua germana Maria i li digué en veu baixa: – «El Mestre és ací i et crida.» Quan ella sentí això, s’alçà tot seguit i anà a trobar-lo.  Jesús encara no havia entrat al poble, sinó que estava a l’indret on Marta l’havia trobat. Els jueus que estaven amb ella a casa per donar-li el condol, en veure que s’alçava així i se n’anava, la seguiren, pensant-se que anava a plorar vora el sepulcre. Maria arribà on era Jesús i, en veure’l, es llançà als seus peus i li digué:– «Senyor, si haguéreu estat ací el meu germà no s’hauria mort.» ] Jesús, [ quan va veure com plorava, i com ploraven també els jueus que l’havien acompanyada, ] es commogué profundament i es contorbà. Llavors, preguntà:– «On l’heu posat?»Li diuen: – «Veniu a veure-ho, Senyor.» A Jesús se li negaren els ulls. Els jueus deien: – «Mireu com l’estimava.» Altres deien: – «Aquest home que obrí els ulls al cec, ¿no hauria pogut fer que Llàtzer no morira?» Jesús, commogut una altra vegada, arribà on era el sepulcre. Era una cova tancada amb una llosa. Jesús digué: – «Lleveu la llosa.» Marta, la germana del difunt, diu a Jesús: – «Senyor, ja es descompon; fa quatre dies que és mort.» Li respon Jesús: – «¿No t’he dit que, si creus, veuràs la glòria de Déu?» Llavors, van llevar la llosa. Després, Jesús alçà els ulls al cel i digué: – «Pare, vos done gràcies perquè m’heu escoltat. Ja sé que sempre m’escolteu, però dic açò perquè ho sàpia la gent que em rodeja i creguen que sou vós qui m’heu enviat.» Havent dit això, cridà fort: – «Llàtzer, vine a fora.» I el mort isqué. Tenia els peus i les mans lligats amb les benes d’amortallar, i la cara lligada amb un mocador. Jesús els digué: – «Deslligueu-lo i deixeu-lo caminar.» Molts dels jueus que havien vingut a casa de Maria i veren allò que va fer Jesús, cregueren en ell.