“Des dels Campanars Nº134”


1.- Esquema del programa/ 2.- Informacions parroquial /3.– Salm i evangeli de la setmana / Entrevista als alumnes de 4t d’ESO del Col·legi Parroquial “Sant Antoni Abat” Joaquim Eraus Mollá i  Paula Jordá Tomás

———————–

V.- L’Àngel del Senyor anuncià a Maria   R.- I ella concebé per obra de l’Esperit Sant

V.- Sóc l’esclava del Senyor R.- Que es complesquen en mi les teues paraules

V.- El qui és la paraula es va fer home R.- I habità e ntre nosaltres

(Déu vos salve, Maria, plena de gràcia; el Senyor és amb Vós; beneïda sou Vós entre totes les dones; i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús. Santa Maria, Mare de Déu; pregueu per nosaltres pecadors, ara i en l’hora de la nostra mort. Amén. )

V.- Pregueu per nosaltres, santa mare de Déu. R.- Perquè siguem dignes de les promeses de Crist

INFONEU, SENYOR, LA VOSTRA GRÀCIA EN ELS NOSTRES CORS. I FEU QUE ELS QUI, PER L’ANUNCI DE L’ÀNGEL, HEM CONEGUT L’ENCARNACIÓ DE JESUCRIST, EL VOSTRE FILL, SIGUEM CONDUÏTS, PER LA SEUA PASSIÓ I LA SEUA CREU, A LA GLÒRIA DE LA RESURRECCIÓ. PER CRIST, SENYOR NOSTRE.

——-

agenda parroquial

1.- Horaris de Missa Diari: PARRÒQUIA: Dilluns a les 8’00 h. i la resta de dies a les 19’30 h. CONVENT a les 18’45 h.

Els diumenges: CONVENT A LES 9’00 I PARROQUIA 10’30 i 12’00 en valencià i Ermita a les 13’00 h.

HORARI DEL DESPATX PARROQUIAL:

De dilluns a dijous de 17’30 h. a 19’15 h. Encarna Els dimecres i dijous a les 20’00 h. els sacerdots

CONFESSIONS: DIMECRES, DIJOUS I DIVENDRES des de les 18’00 h. fins 19’15 h.

El dimecres es Cendra. Comença la Quaresma. Dejuni i abstinència.

* Diumenge 9 a les 12’00 h . a la Parròquia tindrà lloc la ” ENTREGA DE LA CREU ” als xavals de Confirmació .

* Dissabte 8 tindrem la convivència preparatòria.

* El dissabte, dia 8, a les 20’30 h . Reunió de pares de 2n Infància

* Els dimecres i divendres de quaresma a les 19’00 h . resarem el VIA CRUCIS a la Parròquia .

* Els dijous de Quaresma a les 18’00 h . Exposició del Sentíssim Sagrament demanant per la vocacions

* El dia 22 de Març – FESTA DEL PERDÓ ( Xiquets de 1a comunió )

* Dissabte, dia 29 de març, a les 22’00 h . , Tindrà lloc EL VIA CRUCIS PÚBLIC pels carrers de la nostra localitat .

* Els divendres , dia 7 , 13 ( dijous) , 21 i 28 de Març a les 21’30 h . al Saló Parroquial , XERRADES QUARESMALS pel Prof Vicent Collado Bertomeu . ” L’ALEGRIA DE L’EVANGELI “

7 DE MARÇ : ORIGEN DE LA FALSA IDEA DE L’EVANGELI / DIJOUS 13 DE MARÇ : DESAFIAMENTS DEL MÓN ACTUAL/21 DE MARÇ : DIFICULTATS A SUPERAR

PELS AGENTS DE PASTORAL / 28 DE MARÇ : ELS DIVERSOS ROSTRES DE L’EVANGELI /

4 D’ABRIL : Convertiu-vos i creieu en la Bona

* El dissabte 5 al 11 d’abril, tindrem el Septenari a la Verge dels Dolors.

El divendres 11 d’abril tindrà lloc la Ronda / Versà a la Verge dels Dolors .

* El DILLUNS SANT a les 20’30 h . CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DE LA PENITÈNCIA

Oració Parroquial divendres a les 23’00 h.

MISSIO MAGNIFICAT

La data és el 14 de Març.

MATI

– A les 10 h. Laudes

– A les 11 h. Ofrena floral de Mestresses de Casa i Jubilats

– A les 12 h. Àngelus i presentació davant la Verge dels recien nascuts i Embarassades

– De 13h a 16h. Visita lliure per a la pregària davant la Verge

TARDA

– A les 16 h Acte amb ASCADIS, ACADEFI (associacions de deficients) i malalts en general.

– A les 17’30 h. ACTE PER A XIQUETS

– A les 18h. Eucaristia

– De 19 h a 20 h. Acollida de les parròquies de la Vicaria per a la Predicació del Sr Arquebisbe

– A les 20h. Predicació del Senyor Arquebisbe D. Carlos, rés del Sant Rosari i confessions.

– Sobre les 22h. sopar

– A les 23h. Processó de les torxes amb la imatge fins al temple parroquial.

– Després de la processó, torns de Vela (joves principalment) davant la Verge per torns, fins que marxe la Imatge de la Mare de Déu cap a Turis.

—————–

Salmo 61.

Descansa sólo en Dios, alma mía.

Sólo en Dios descansa mi alma, porque de él viene mi salvación;

sólo él es mi roca y mi salvación;mi alcázar:no vacilaré.

Descansa sólo en Dios, alma mía, porque él es mi esperanza;

sólo él es mi roca y mi salvación, mi alcázar: no vacilaré.

De Dios viene mi salvación y mi gloria, él es mi roca firme,

Dios es mi refugio. Pueblo suyo, confiad en él,

desahogad ante él vuestro corazón.

—————-

+  Lectura de l’evangeli segons sant Mateu 6, 24-34

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: – «Ningú no pot servir dos amos; si estima l’un, no estimarà l’altre; si fa cas de l’un, no en farà de l’altre. No podeu ser servidors de Déu i de les riqueses. Per això vos dic: No passeu neguit per la vostra vida, pensant què menjareu o què beureu, ni pel vostre cos, pensant com vos vestireu. ¿No val més la vida que el menjar, i el cos, més que el vestit? Mireu els ocells que volen lliures pels aires: no sembren, ni seguen, ni  guarden res als graners, però els alimenta el vostre Pare celestial. ¿I no valeu més vosaltres que ells? ¿Qui de vosaltres, per més que es desassossegue, és capaç d’allargar, ni un minut, el temps de la seua vida? I pel que fa al vestit, ¿per què passeu neguit? Mireu com creixen els lliris dels prats: no treballen ni filen, però vos assegure que ni Salomó,

amb tota la seua magnificència, no es vestia com cap d’aquests. I, si Déu vesteix així l’herba dels prats, que hi és hui i demà ja la tiren al foc, ¿com no ho farà encara més amb vosaltres, gent de poca fe?

Per tant, no passeu ànsia pensant què menjareu, o què beureu, o com us vestireu. Anar darrere de tot això és propi dels pagans. El vostre Pare celestial sap molt bé la necessitat que en teniu. Busqueu per damunt de tot el Regne de Déu i ser justs tal com ell vol,i tot això us ho donarà de més a més. No passeu ànsia, doncs, pensant en demà. El demà ja tindrà les seues preocupacions. Cada dia en té prou amb els seus maldecaps.» Paraula del Senyor.