“Des dels Campanars Nº130”


1.- Esquema del programa/ 2.- Informacions parroquial /3.– Salm i evangeli de la setmana Entrevista a D. Daniel Pla i als alumnes de 6è de Primaria: Saül Cerdà, Mario Aznar i José Mª Grau.

V.- L’Àngel del Senyor anuncià a Maria   R.- I ella concebé per obra de l’Esperit Sant

V.- Sóc l’esclava del Senyor R.- Que es complesquen en mi les teues paraules

V.- El qui és la paraula es va fer home R.- I habità e ntre nosaltres

(Déu vos salve, Maria, plena de gràcia; el Senyor és amb Vós; beneïda sou Vós entre totes les dones; i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús. Santa Maria, Mare de Déu; pregueu per nosaltres pecadors, ara i en l’hora de la nostra mort. Amén. )

V.- Pregueu per nosaltres, santa mare de Déu. R.- Perquè siguem dignes de les promeses de Crist

INFONEU, SENYOR, LA VOSTRA GRÀCIA EN ELS NOSTRES CORS. I FEU QUE ELS QUI, PER L’ANUNCI DE L’ÀNGEL, HEM CONEGUT L’ENCARNACIÓ DE JESUCRIST, EL VOSTRE FILL, SIGUEM CONDUÏTS, PER LA SEUA PASSIÓ I LA SEUA CREU, A LA GLÒRIA DE LA RESURRECCIÓ. PER CRIST, SENYOR NOSTRE.

——-

agenda parroquial

1.- Horaris de Missa Diari: PARRÒQUIA: Dilluns a les 8’00 h. i la resta de dies a les 19’30 h. CONVENT a les 18’45 h.

Els diumenges: CONVENT A LES 9’00 I PARROQUIA 10’30 i 12’00 en valencià i Ermita a les 13’00 h.

HORARI DEL DESPATX PARROQUIAL:

De dilluns a dijous de 17’30 h. a 19’15 h. Encarna Els dimecres i dijous a les 20’00 h. els sacerdots

CONFESSIONS: DIMECRES, DIJOUS I DIVENDRES des de les 18’00 h. fins 19’15 h.

* La Web parroquial : http://www.parroquiacanals.com/  També Faceboock i Twitter

___________________________________________________

Sal 26,1. 4. 13-14

R/. El Señor es mi luz y mi salvación.

El Señor es mi luz y mi salvación;  ¿a quién temeré?  El Señor es la defensa de mi vida;  ¿quién me hará temblar?

Una cosa pido al Señor,  eso buscaré:  habitar en la casa del Señor  por todos los días de mi vida;

gozar de la dulzura del Señor  contemplando su templo.

Espero gozar de la dicha del Señor  en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor.

_________________________________________

 Una persona que, según ella, siempre iba a Misa escribió una carta al editor de un periódico quejándose de que no tenía ningún sentido ir a Misa todos los domingos:

“He ido a la Iglesia por 30 años –escribía–, y en ese tiempo he escuchado algo así como unos 3,000 sermones. Pero juro por mi vida, que no puedo recordar ni uno solo de ellos. Por eso pienso que estoy perdiendo mi tiempo y los sacerdotes están perdiendo su tiempo dando sermones.”

Para el deleite del editor, esto empezó una verdadera controversia en la columna de Cartas al Editor. Esto continuó durante varias semanas hasta que alguien escribió esta nota:

“He estado casado por 30 años… Durante ese tiempo mi esposa me ha cocinado unas 32,000 comidas. Pero juro por mi vida, que no puedo recordar el menú entero de todas esas comidas. Pero sé una cosa: Esas comidas me nutrieron y me dieron la fuerza necesaria para hacer mi trabajo. Si mi esposa no me hubiera dado todas esas comidas, estaría físicamente muerto hoy. Igualmente, estaría espiritualmente muerto hoy si no hubiera ido a la Iglesia para nutrirme.”

 —————————–

+ Lectura de l’evangeli segons sant Mateu 4, 12-23

Quan Jesús sentí a dir que Joan havia estat empresonat, se’n tornà a Galilea, però no anà a viure a Natzaret, sinó a Cafarnaüm, vora el llac, a la regió de Zabuló i de Neftalí, perquè s’havia de complir allò que anunciava el profeta Isaïes: «País de Zabuló i de Neftalí, camí del mar, l’altra banda del Jordà, Galilea dels pagans: El poble que vivia a les fosques ha vist una gran llum, una llum resplendeix per als qui vivien al país tenebrós». Des d’aquell temps, Jesús començà a predicar així: – «Convertiu-vos, que el Regne del cel és a prop.»

Vorejant el llac de Galilea,  veié dos germans,  Simó, l’anomenat Pere, i Andreu.  Estaven tirant la xàrcia a l’aigua, perquè eren pescadors,  i els digué: – «Veniu amb mi, i us faré pescadors d’hòmens.» Immediatament, abandonaren les xàrcies i se n’anaren amb ell. Més enllà, veié altres dos germans:  Jaume i Joan, fills de Zebedeu.  Eren a la barca amb el seu pare, repassant les xàrcies,  i Jesús els cridà.  Ells abandonaren immediatament la barca i el pare, i se n’anaren amb ell. I anava per tot Galilea, ensenyant a les sinagogues,  predicant la Bona Nova del Regne  i curant entre la gent tota malaltia.