“Des dels Campanars Nº129”


1.- Esquema  del programa/ 2.- Informacions parroquials/ 3.-  Epifania /4.– Salm i evangeli de la setmana

V.- L’ÀNGEL DEL SENYOR ANUNCIÀ A MARIA   R.- I ELLA CONCEBÉ PER OBRA DE L’ESPERIT SANT

V.- SÓC L’ESCLAVA DEL SENYOR R.- QUE ES COMPLESQUEN EN MI LES TEUES PARAULES
V.- EL QUI ÉS LA PARAULA ES VA FER HOME R.- I HABITÀ E NTRE NOSALTRES
(DÉU VOS SALVE, MARIA, PLENA DE GRÀCIA; EL SENYOR ÉS AMB VÓS; BENEÏDA SOU VÓS ENTRE TOTES LES DONES; I BENEÏT ÉS EL FRUIT DEL VOSTRE VENTRE, JESÚS. SANTA MARIA, MARE DE DÉU; PREGUEU PER NOSALTRES PECADORS, ARA I EN L’HORA DE LA NOSTRA MORT. AMÉN. )
V.- PREGUEU PER NOSALTRES, SANTA MARE DE DÉU. R.- PERQUÈ SIGUEM DIGNES DE LES PROMESES DE CRIST
INFONEU, SENYOR, LA VOSTRA GRÀCIA EN ELS NOSTRES CORS. I FEU QUE ELS QUI, PER L’ANUNCI DE L’ÀNGEL, HEM CONEGUT L’ENCARNACIÓ DE JESUCRIST, EL VOSTRE FILL, SIGUEM CONDUÏTS, PER LA SEUA PASSIÓ I LA SEUA CREU, A LA GLÒRIA DE LA RESURRECCIÓ. PER CRIST, SENYOR NOSTRE.
——-
agenda parroquial
1.- Horaris de Missa Diari: PARRÒQUIA: Dilluns a les 8’00 h. i la resta de dies a les 19’30 h. CONVENT a les 18’45 h.
Els diumenges: CONVENT A LES 9’00 I PARROQUIA 10’30 i 12’00 en valencià i Ermita a les 13’00 h.
ESTE DILLUNS, 6 DE GENER, L’HORARI COM QUALSEVOL DIUMENGE
HORARI DEL DESPATX PARROQUIAL:
Des del dimerts horari normal.
CONFESSIONS: Fins que passe Sant Antoni només DIVENDRES des de les 18’00 h. fins 19’15 h.
ORACIÓ PARROQUIAL No hi ha . Ja s’avisarà
* Jornades sanantonianes: Dilluns 15 , dimarts 16 i dimecres 17 a les 19’30 h. en la Parròquia
* La Web parroquial : http://www.parroquiacanals.com/  També Faceboock i Twitter
___________________________________________________
Sal 147,12-13. 14-15. 19-20
 R/. La Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros.
Glorifica al Señor, Jerusalén, alaba a tu Dios Sión: que ha reforzado los cerrojos de tus puertas,
y ha bendecido a tus hijos dentro de ti.
Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina; él envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre veloz.
Anuncia su palabra a Jacob,  sus decretos y mandatos a Israel;  con ninguna nación obró así,
ni les dio a conocer sus mandatos.
________________________________________
+  Lectura de l’evangeli segons sant Joan 1, 1-18
Al principi, ja existia el qui és la Paraula. La Paraula era amb Déu i la Paraula era Déu. Ell estava amb Déu al principi. Per ell, tot ha vingut a l’existència, i res del que ha vingut a existir no hi ha vingut sense ell. Tenia en ell la Vida, i la Vida era la Llum dels hòmens. La Llum resplendeix en la foscor, però la foscor no ha pogut ofegar-la.
Existia el qui és la Llum vertadera, la que, en vindre al món, il·lumina tots els hòmens. Era present al món, al món que li deu l’existència, però el món no l’ha reconegut. Ha vingut a sa casa, i els seus no l’han acollit. Però, a tots els qui l’han rebut, als qui creuen en el seu nom, els concedeix poder ser fills de Déu. No són nascuts per descendència de sang, ni per voler d’un pare o pel voler humà, sinó de Déu mateix. El qui és la Paraula es va fer home i plantà entre nosaltres el seu tabernacle, i hem contemplat la seua glòria, que li pertoca com a Fill únic del Pare, ple de gràcia i de veritat.
+ Lectura de l’evangeli segons sant Mateu          2, 1-12
Quan va nàixer Jesús, a Betlem de Judea, en temps del rei Herodes, vingueren d’Orient uns mags i, en arribar a Jerusalem, preguntaven: – «¿On és el rei dels jueus que acaba de nàixer? Hem vist com s’alçava la seua estrella i venim a presentar-li el nostre homenatge.» El rei Herodes i tota la ciutat de Jerusalem s’inquietaren en sentir aquestes noves. Herodes convocà tots els grans sacerdots, amb els lletrats del poble, i els preguntava on havia de nàixer el Messies. Ells respongueren: – «A Betlem de Judea. Així ho escriu el profeta: “Tu, Betlem, terra de Judà, no eres, de cap manera, la més menuda entre les famílies de Judà, perquè, de tu, eixirà un príncep que pasturarà Israel, el meu poble.”» Llavors, Herodes cridà secretament els mags i s’informà ben bé del moment en què s’havia aparegut l’estrella. Després, els encaminà a Betlem amb aquesta recomanació: – «Aneu, busqueu-lo ben bé, aquest infant, i, quan l’haureu trobat, feu-m’ho saber, que jo també vull presentar-li el meu homenatge.» Eixint de l’audiència del rei, es posaren en camí. Llavors, van veure que l’estrella que havien vist alçar-se, anava davant d’ells fins que s’aturà sobre el lloc on hi havia l’infant. La seua alegria en veure allí l’estrella va ser immensa. Entraren tot seguit a la casa, veieren l’infant amb Maria, la seua mare, i, prostrats a terra, li presentaren el seu homenatge. Van obrir després les seues arquetes per oferir-li presents: or, encens i mirra. I, advertits en un somni que no anaren a veure Herodes, se’n tornaren al seu país per un altre camí.