“Des dels Campanars Nº128”


1.- Esquema del programa/ 2.- Informacions parroquials/ 3.-  Nadal/4.– Salm i evangeli de la setmana/5.-Entrevista

V.- L’ÀNGEL DEL SENYOR ANUNCIÀ A MARIA   R.- I ELLA CONCEBÉ PER OBRA DE L’ESPERIT SANT

V.- SÓC L’ESCLAVA DEL SENYOR R.- QUE ES COMPLESQUEN EN MI LES TEUES PARAULES

V.- EL QUI ÉS LA PARAULA ES VA FER HOME R.- I HABITÀ E NTRE NOSALTRES

(DÉU VOS SALVE, MARIA, PLENA DE GRÀCIA; EL SENYOR ÉS AMB VÓS; BENEÏDA SOU VÓS ENTRE TOTES LES DONES; I BENEÏT ÉS EL FRUIT DEL VOSTRE VENTRE, JESÚS. SANTA MARIA, MARE DE DÉU; PREGUEU PER NOSALTRES PECADORS, ARA I EN L’HORA DE LA NOSTRA MORT. AMÉN. )

V.- PREGUEU PER NOSALTRES, SANTA MARE DE DÉU. R.- PERQUÈ SIGUEM DIGNES DE LES PROMESES DE CRIST

INFONEU, SENYOR, LA VOSTRA GRÀCIA EN ELS NOSTRES CORS. I FEU QUE ELS QUI, PER L’ANUNCI DE L’ÀNGEL, HEM CONEGUT L’ENCARNACIÓ DE JESUCRIST, EL VOSTRE FILL, SIGUEM CONDUÏTS, PER LA SEUA PASSIÓ I LA SEUA CREU, A LA GLÒRIA DE LA RESURRECCIÓ. PER CRIST, SENYOR NOSTRE.

agenda parroquial
1.- Horaris de Missa Diari: PARRÒQUIA: Dilluns a les 8’00 h. i la resta de dies a les 19’30 h. CONVENT a les 18’45 h.
Els diumenges: CONVENT A LES 9’00 I PARROQUIA 10’30 i 12’00 en valencià i Ermita a les 13’00 h.
HORARI DEL DESPATX PARROQUIAL:
Esta setmana no hi ha.
CONFESSIONS: esta setmana només DIVENDRES des de les 18’00 h. fins 19’15 h.
ORACIÓ PARROQUIAL No hi ha . Ja s’avisarà
* Dia 29 Festival de nadalenques en el Calixte III per Infància i Juniors
* Dissabte 28 : Trobada de famílies amb el Sr arquebisbe a València. ” DIA DE LES FAMÍLIES ” ESTA NIT EN LA SAGRISTIA PER A ORGANITZAR LA EIXIDA
* Diumenge 29 : Celebració comunitària de les Noces (bodes) d’or i plata ( 25 i 50 anys de matrimoni )
* La Web parroquial : http://www.parroquiacanals.com/  També Faceboock i Twitter
 Salmo 127
Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. 
 Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos.  Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien.
 Tu mujer, como parra fecunda, en medio de tu casa; tus hijos, como renuevos de olivo, alrededor de tu mesa.
 Ésta es la bendición del hombre que teme al Señor.  Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida.
————————–
nadalenca: EL DESEMBRE CONGELAT
1. El desembre congelat confús es retira. Abril, de flors coronat, tot el món admira. Quan en un jardí d’amor neix una divina flor, d’una ro, ro, ro, d’una sa, sa, sa, d’una ro, d’una sa, d’una rosa bella, fecunda i poncella. (CAPOLL NO ESCLATAT)
2. El mes de maig ha florit, sense ser encara, un lliri blanc tot polit de fragància rara, que per tot el món se sent, de Llevant fins a Ponent, tota sa, sa, sa, tota dul, dul, dul, tota sa, tota dul, tota sa dulçura i olor, amb ventura.
3. El primer pare causà la nit tenebrosa que a tot el món ofuscà la vista penosa; mes, en una mitjanit, brilla el sol  Que n’és eixit d’una be, be, be, d’una lla, lla, lla, d’una be, d’una lla, d’una bella aurora que el cel enamora.
4.Arribaren els tres reis amb molta alegria, adorant el rei del cel en una establia. Oferint-li tres presents, com són or, mirra i encens. A la Ma, Ma, Ma, a la re, re, re, a la Ma, a la re, a la Mare pia, la Verge Maria.
5. Amb contentament i amor celebrem el dia, en què el diví Senyor neix amb alegria. Si no tenim més tresor oferim-li nostre cor, que és la gran, gran, gran que és la fi, fi, fi que és la gran, que és la fi, que és la gran finesa de nostra pobresa.
_________________________________
+  Lectura de l’evangeli segons sant Mateu          2, 13-15.19-23
Quan els mags van ser fora, un àngel del Senyor s’aparegué a Josep en somni i li digué: – «Alça’t de seguida, pren el xiquet amb sa mare, fuig cap a Egipte i queda-t’hi fins que jo t’ho diga, perquè Herodes buscarà l’infant per matar-lo.» S’alçà, prengué el xiquet amb sa mare, isqué de nit cap a Egipte, i s’hi quedà fins que Herodes va morir. S’havia de complir allò que el Senyor havia anunciat pel profeta: «He cridat d’Egipte el meu fill.» Tan bon punt Herodes va morir, un àngel del Senyor s’aparegué en somni a Josep, allà a Egipte, i li digué: – «Pren el xiquet, amb sa mare, i vés-te’n al país d’Israel, que ja són morts els qui el buscaven per matar-lo.» Ell s’alçà, prengué el xiquet amb sa mare i tornà, al país d’Israel. Però, quan sentí dir que, a Judea, Arquelau havia heretat el reialme d’Herodes, el seu pare, no gosà anar-hi, sinó que, seguint una indicació rebuda en un somni, es retirà a la regió de Galilea i se n’anà a viure al poble de Natzaret. Així es complí allò que havien anunciat els profetes: «Li diran Natzarè.»