“Des dels Campanars Nº118”


 

1.- Esquema del programa – Felicitar al papa en el seu sant.

2.- Informacions parroquials

V.- L’Àngel del Senyor anuncià a Maria   R.- I ella concebé per obra de l’Esperit Sant
V.- Sóc l’esclava del Senyor R.- Que es complesquen en mi les teues paraules
V.- El qui és la paraula es va fer home R.- I habità e ntre nosaltres
(Déu vos salve, Maria, plena de gràcia; el Senyor és amb Vós; beneïda sou Vós entre totes les dones; i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús. Santa Maria, Mare de Déu; pregueu per nosaltres pecadors, ara i en l’hora de la nostra mort. Amén. )
V.- Pregueu per nosaltres, santa mare de Déu. R.- Perquè siguem dignes de les promeses de Crist
INFONEU, SENYOR, LA VOSTRA GRÀCIA EN ELS NOSTRES CORS. I FEU QUE ELS QUI, PER L’ANUNCI DE L’ÀNGEL, HEM CONEGUT L’ENCARNACIÓ DE JESUCRIST, EL VOSTRE FILL, SIGUEM CONDUÏTS, PER LA SEUA PASSIÓ I LA SEUA CREU, A LA GLÒRIA DE LA RESURRECCIÓ. PER CRIST, SENYOR NOSTRE.

HORARI DEL DESPATX PARROQUIAL:

De dilluns a dijous de 17’30 h. a 19’15 h. Encarna Els dimecres i dijous a les 20’00 h. els sacerdots

CONFESSIONS: DIMECRES, DIJOUS I DIVENDRES des de les 18’00 h. fins 19’15 h.

Oració Parroquial divendres a les 23’00 h.    (Hui no)

—————————————————–

De moment qualsevol necessitat que hi haja respecte a la sagristia s’heu de posar en contacte amb TXEMA
* Aleluya – subscripcions Nieves Avilés i Mª Carmen Cerdá
La Web parroquial : http://www.parroquiacanals.com/  També Faceboock i Twitter

3.- Sant Francesc

4.– Salm i evangeli de la setmana

R/. Escucharemos tu voz, Señor

Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la Roca que nos salva;

entremos a su presencia dándole gracias, vitoreándolo al son de instrumentos.

Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro.
Porque él es nuestro Dios  y nosotros su pueblo,  el rebaño que él guía.

«No endurezcáis el corazón como en Meribá,  como el día de Massá en el desierto,

cuando vuestros padres me pusieron a prueba  y me tentaron, aunque habían visto mis obras.»

_______________________-

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc  17, 5-10

En aquell temps, els apòstols digueren al Senyor: – «Doneu-nos més fe.» El Senyor els contestà: – «Només que tinguéreu una fe menuda com un gra de mostassa, si dèieu a aquesta morera: “Arranca’t de soca-rel i planta’t al mar”, vos obeiria.

Suposem que algú de vosaltres té un esclau llaurant o pasturant el ramat. Quan ell torna del camp ¿li dieu mai que entre de seguida i es pose a taula? ¿No li dieu, més bé, que prepare el sopar, que estiga a punt de servir-vos mentre mengeu i beveu, i que ell menjarà i beurà després? I, quan l’esclau ha complit aquestes ordres, ¿qui li ho agraeix? Igualment vosaltres, quan haureu complit tot allò que Déu vos mana, digueu: “Som servents sense cap mèrit: o hem fet altra cosa que complir el nostre deure.”»

5.- Entrevista als alumnes de 4t d’ESO del Col·legi Parroquial “Sant Antoni Abat”

Lucía Cardona Plaza i  Evelina Zhiukova Hadzhieva