Des dels Campanars 98


1.- Esquema del programa:

Salm 66

Que vos alaben les nacions, Déu nostre, que vos alaben tots els pobles alhora.

Que Déu s’apiade de nosaltres i ens beneïsca, que ens faça veure la claror de la seua mirada.

La terra coneixerà els vostres designis, i veuran tots els pobles la salvació.     R/

Que s’alegren els pobles i criden de goig. Vós regiu el món amb justícia,

regiu les nacions amb rectitud,i guieu els pobles de la terra.     R/

Que vos alaben les nacions, Déu nostre, que vos alaben tots els pobles alhora.

Que Déu ens beneïsca, i el veneren d’un cap a l’altre de la terra.     R/

2.- Informacions parroquials

1.- Horaris de Missa Diari: PARRÒQUIA: Dilluns a les 8’00 h. i la resta de dies a les 19’30 h. CONVENT a les 18’45 h.

Els diumenges: CONVENT: 9; PARROQUIA: 10’30 h. i 12’00 en valencià, ERMITA: 13’00 h.

HORARI D’OBERTURA DE L’ESGLÉSIA Cada dia s’obri l’Església a les 8’30 h. del matí fins a les 10’30 h. A la vesprada s’obri a les 18’00 h.

HORARI DEL DESPATX PARROQUIAL:

De dilluns a dijous de 17’30 h. a 19’15 h. Encarna Els dimecres i dijous a les 20’00 h. els sacerdots

CONFESSIONS: DIJOUS I DIVENDRES des de les 18’00 h. fins 19’15 h.

Oració Parroquial divendres a les 23’00 h.

COMUNIONS DEL C S Antoni Abat, parroquial: Rosario Ferrer, Pilar Lillo, Consue Perales i Cristina Boronat

MERCADET SOLIDARI

3.- La Web parroquial : http://www.parroquiacanals.com/  També Faceboock i Twitter

+ Lectura de l’evangeli segons sant Joan 14, 23-29

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles:– «Qui m’estima, farà cas de les meues paraules; el meu Pare l’estimarà, i vindrem a fer estada en ell.

Qui no m’estima, no fa cas de les meues paraules. I les paraules que vosaltres sentiu no són meues; són del Pare que m’ha enviat.

Tot això vos ho he dit mentre he estat amb vosaltres. Però el Defensor, l’Esperit Sant que el Pare enviarà en nom meu, vos ho ensenyarà tot i us farà recordar tot el que jo us he dit.

Vos deixe la pau, vos done la meua pau. Jo vos la done de veritat, no com la dóna el món. Assereneu els vostres cors: no us torbeu ni tingueu por. Ja heu sentit això que us deia: «Me’n vaig i torne a vosaltres.» Si m’estimeu, vos heu d’alegrar que me’n vaja al Pare, ja que el Pare és més gran que jo. Vos ho he dit ara per endavant, perquè després, quan veureu que això s’acompleix vos refermeu en la vostra fe.»

3.- Entrevista als alumnes de 6 primaria del Col·legi Parroquial “Sant Antoni Abat”

María Calatayud Sanchis, Helena Ferrando Sánchez, Javier Cerdá Benito; Maria Jose Cuenca i Jorge Chorro; Torreta:  Natalia Moltó Juan