“Des dels Campanars” 94* Vós reina del cel, exulteu. Al.leluia* perquè qui vau mereixer de portar. Al.leluia* ressuscità tal com va dir.  Al.leluia.

* Pregueu per tots nosaltres.  Al.leluia

V.- Pregueu per nosaltres, santa mare de Déu. R.- Perquè siguem dignes de les promeses de Crist

Preguem: Oh Déu, vós ompliu el món d’alegria amb la resurrecció del vostre Fill, Jesucrist, nostre Senyor. Per la intercessió de la seua Mare, la Verge Maria, concediu-nos d’arribar al goig de la vida eterna. Per Crist Senyor Nostre.

1.- Esquema del programa:

2.- Informacions parroquials 

agenda parroquial

1.- Horaris de Missa Diari: PARRÒQUIA: Dilluns a les 8’00 h. i la resta de dies a les 19’30 h. CONVENT a les 18’45 h. 

Els diumenges: CONVENT: 9; PARROQUIA: 10’30 h. i 12’00 en valencià, ERMITA: 13’00 h.

HORARI D’OBERTURA DE L’ESGLÉSIA Cada dia s’obri l’Església a les 8’30 h. del matí fins a les 10’30 h. A la vesprada s’obri a les 18’00 h.

EL DILLUNS SOLEMNITAT DE SANT VICENT FERRER: 

Horaris: 8’30 – PARRÒQUIA i, a continuació, processó: el combregars dels malats, 9 convent, 10’30 h i, a continuació processó de sant Vicent a la Torreta (no hi ha Missa de 12’00 .)  i a les 13’00 h. ermita-

HORARI DEL DESPATX PARROQUIAL:

De dilluns a dijous de 17’30 h. a 19’15 h. Encarna 

CONFESSIONS: DIJOUS I DIVENDRES des de les 18’00 h. fins 19’15 h.

ORACIÓ PARROQUIAL divendres a les 23’00 h. 

2.- Demà peregrinació a la basílica s’speren entre 250 i 300 canalins.

3.- La Web parroquial : http://www.parroquiacanals.com/  També Faceboock i Twitter

R/Enaltiu el Senyor: Que ho és de bo! 

Perdura eternament el seu amor.

Que responga la casa d’lsrael: perdura eternament el seu amor!

Que responga la casa d’Aharon:  perdura eternament el seu amor!

Que responguen els qui veneren el Senyor: perdura eternament el seu amor!     R/ 

La pedra que rebutjaven els constructors ara corona l’edifici.

És el Senyor qui ho ha fet, i els nostres ulls se’n meravellen. 

Hui és el dia en què ha obrat el Senyor, alegrem-nos i celebrem-lo.     R/

Ah, Senyor, doneu-nos la victòria! Ah, Senyor, feu que prosperem!

Beneït el qui ve en nom del Senyor. Vos beneïm des de la casa del Senyor. El Senyor és Déu. Que ell ens il·lumine.     R/

 

3.- Celebrem la Pasqua – 50 dies

 

La tumba abierta dice al universo: 

“¡Vive! ¡Gritad, oh fuego, luz y brisa,
Corrientes primordiales, firme tierra,
al Nazareno, dueño de la vida.”

La tumba visitada está exultando:
“¡Vive! ¡Gritad, montañas y colinas!
Le disteis vuestra paz, vuestra hermosura,
Para estar con el Padre en sus vigilias.

La tumba perfumada lo proclama:
“¡Vive! ¡Gritad, las plantas y semillas:
le disteis la bebida y alimento
y él os lleva en su carne florecida.

La tumba santa dice a las mujeres:
“¡Vive! ¡Gritad, creyentes matutinas,
la noticia feliz a los que esperan,
y colmad a los hombres de alegría!

¡Vive el Señor Jesús, está delante,
está por dentro, está emanando vida!
¡Cante la vida el triunfo del Señor,
su gloria con nosotros compartida!

____

Despierta, Jerusalén,
que el Señor ha despertado;
no está en el santo sepulcro
el Hijo resucitado.

De barro su carne fue,
del barro de sus hermanos,
barro que no vuelve al polvo,
¡oh Jesús glorificado!

Ya no lo tiene la piedra
que quieren besar mis labios;
no le busquéis en la tumba
al Viviente más cercano.

Vida para no morir
su cuerpo santo ha heredado;
olvidad la sepultura,
id a otro sitio a encontrarlo.

Donde los hombres se encuentran
y el amor hace el milagro,
allí le veréis, testigos,
allí corred a abrazarlo.

Honor al Hijo del hombre
que hasta la tumba ha bajado
y hoy nos levanta consigo,
amados y perdonados. Amén.

_______________

 

1. La Pascua fue aquel día
primero tras el sábado,
el día de María Magdalena,
llorando en el Jardín al Hortelano.

2. El día aquel de Pedro
que vio los lienzos blancos,
con Juan corrió veloz hasta la tumba
y al ver los dos creyeron recordando.

3. El día de Emaús,
camino del poblado:
los tres enardecidos se miraron
y el pan quedó cual signo consagrado.

4. El día de la octava.
Tomás en el cenáculo;
Jesús le dijo: acerca aquí tu diestra
y métela, Tomás, en mi costado.

5. El día de los días
primero y coronado:
oh día que rezumas cual racimo
la gracia de Jesús resucitado.

6. Excelso peregrino,
Jesús, Señor del sábado:
¡bendito tú, oh Dios, que santificas
el tiempo y la semana que has creado! Amén

4.-  Entrevista a Jordi Cerdá i conexión telefónica amb Abdó, Cap de Centre. El nostres xiquets están en la convivencia a Xàtiva

 +  Lectura de l’evangeli segons sant Joan  20, 19-31

El vespre d’aquell mateix diumenge, els deixebles estaven a casa amb les portes tancades per por dels Jueus.
Jesús entrà, es posà al mig i els digué: – «Pau a vosaltres.» Després, els ensenyà les mans i el costat.  Els deixebles s’alegraren de veure el Senyor. Ell els tornà a dir: – «Pau a vosaltres. Com el Pare m’ha enviat a mi, també jo us envie a vosaltres.» Llavors, alenà damunt d’ells i els digué: – «Rebeu l’Esperit Sant. A tots aquells a qui perdonareu els pecats, els quedaran perdonats, però, mentre no els perdonareu, quedaran sense perdó.» Quan vingué Jesús, Tomàs, el Bessó, un dels dotze, no era allà amb els altres. Ells li digueren:  – «Hem vist el Senyor.» Ell els contestà: – «Si no li veig a les mans la marca dels claus, si no li fique el dit dins la ferida dels claus, i la mà dins el costat, no m’ho creuré.»  Vuit dies més tard, els deixebles eren a casa altra vegada i Tomàs també hi era. Estant tancades les portes, Jesús entrà, es posà al mig i els digué:– «Pau a vosaltres.» Després, digué a Tomàs: – «Porta el dit ací i mira’m les mans; porta la mà i posa-me-la dins el costat. No sigues tan incrèdul. Sigues creient.» Tomàs li respongué: – «Senyor meu i Déu meu.» Jesús li diu: – «¿Perquè m’has vist has cregut? Feliços els qui creuran sense haver vist.»  Jesús va fer, en presència dels deixebles, molts altres miracles que no trobareu escrits en aquest llibre. Els que heu llegit ací han estat escrits perquè cregueu que Jesús és el Messies, el Fill de Déu, i tingueu vida en el seu nom, per haver cregut.
Paraula del Senyor.