Des dels Campanars 901.- Esquema del programa:
2.- Informacions parroquials.

 1.- Horaris de Missa Diari: PARRÒQUIA: Dilluns a les 8’00 h. i la resta de dies a les 19’00 h. ESTA SETMANA

CONVENT a les 18’45 h.

Els diumenges: CONVENT: 9; PARROQUIA: 10’30 h. i 12’00 en valencià, ERMITA: 13’00 h.

HORARI D’OBERTURA DE L’ESGLÉSIA Cada dia s’obri l’Església a les 8’30 h. del matí fins a les 10’30 h. A la vesprada s’obri a les 18’00 h.

HORARI DEL DESPATX PARROQUIAL:

De dilluns a dijous de 17’30 h. a 19’15 h. Encarna. Esta setmana els sacerdots només el dijous.

CONFESSIONS: DIJOUS I DIVENDRES des de les 18’00 h. fins 18’45 h.

ORACIÓ PARROQUIAL divendres a les 23’00 h.

2.- Els dimecres i els divendres Via Crucis Els dijous hi haurà Exposició del Santíssim Sagrament per les vocacions

i el dijous que ve a les 21’30 h. la Xerrada de D. Vicent Collado

3.- Hui en l’Església de S. Domènech serà el pregó de setmana santa de Xàtiva que pronunciarà D. Remigio Beneyto Berenguer membre del Consejo diocesano de asuntos jurídicos.

4.- Canals i Aiacor: 4,5,6 i 8 de Març – Missió “Porta Fidei” al Centre cultural “Calixt III” a les 20’00 h.

5.- La Web parroquial : http://www.parroquiacanals.com/  També Faceboock i Twitter

3.- Lectura i comentari del salm de la setmana
102, 1-2.3-4.6-7.8 i 11 (R/:  8a)
R/ El Senyor és compassiu i benigne.
Beneeix el Senyor, ànima meua, del fons del cor beneeix el seu sant nom.
Beneeix el Senyor, ànima meua, no t’oblides dels seus favors. R/
Ell et perdona les culpes i et cura de tota malaltia;
rescata de la mort la teua vida i et sacia d’amor entranyable. R/
El Senyor fa justícia als oprimits, sentencia a favor d’ells.
Ha revelat a Moisès els seus camins, el seu estil d’obrar, als fills d’Israel. R/
«El Senyor és compassiu i benigne, lent per al castic, ric en l’amor.»
El seu amor als fidels és tan immens com la distància del cel a la terra. R/
4.- Entrevista als alumnes de 4t d’ESO del Col·legi Parroquial “Sant Antoni Abat”:Mohamed Elayyachi i Sheila Rubio i els de 4t de primaria Carla  i Jose Mª Llácer
5.- Lectura i comentari de l’Evangeli de la setmana

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc          13, 1-9

Per aquell temps,  alguns dels qui eren presents  contaren a Jesús el cas d’uns galileus,  com Pilat havia barrejat la sang d’ells  amb la dels animals que oferien en sacrifici. Jesús els respongué: – «¿Vos penseu que aquells galileus van ser maltractats  perquè havien estat més pecadors  que tots els altres galileus?  Vos assegure que no:  si no us convertiu, tots acabareu igual.  I aquells divuit hòmens que van morir  quan els caigué al damunt la torre de Siloè,  ¿vos penseu que eren més culpables  que tots els altres habitants de Jerusalem?  Vos assegure que no:  si no us convertiu, tots acabareu igual.» I els digué aquesta paràbola: – «Un home que tenia una figuera a la vinya,  anà a buscar-hi fruit i no n’hi trobà.  En veure això, digué al vinyater:
–”Mira, fa tres anys  que vinc a buscar fruit d’aquesta figuera  i no n’hi trobe.  Talla-la d’una vegada.  ¿Per què tindre-la,  si no fa més que ocupar la terra?” Ell li contestà: –”Senyor, deixeu-la, encara aquest any.  Cavaré la terra i la femaré,  a veure si fa fruit d’ara en avant;  si no, ja la podreu tallar.”»