Des dels Campanars 102


1.- Esquema del programa—HUI VISITACIO DE LA MARE DE DEU

2.- Informacions parroquials

1.- Horaris de Missa Diari: PARRÒQUIA: Dilluns a les 8’00 h. i la resta de dies a les 19’30 h. CONVENT a les 18’45 h.

Els diumenges: CONVENT: 9; PARROQUIA: 10’30 h. i 12’00 en valencià, ERMITA: 13’00 h.

ESTA SETMANA ÉS LA ULTIMA QUE ES CELEBRA AMB ESTE HORARI.

A PARTIR DE LA SETMANA QUE VE HORARI D’ESTIU: CONVENT A LES 8’00 TORRETA A LES 9’00

I PARROQUIA 10’30 I 12’00.  EN LA ERMITA JA NO FINS SETEMBRE

HORARI D’OBERTURA DE L’ESGLÉSIA Cada dia s’obri l’Església a les 8’30 h. del matí fins a les 10’30 h. A la vesprada s’obri a les 18’00 h.

HORARI DEL DESPATX PARROQUIAL:

De dilluns a dijous de 17’30 h. a 19’15 h. Encarna Els dimecres i dijous a les 20’00 h. els sacerdots

CONFESSIONS: DIJOUS I DIVENDRES des de les 18’00 h. fins 19’15 h.

Oració Parroquial divendres a les 23’00 h. –

– Festa de la STMA. TRINITAT. Missa dels malalts—a les 11’00 h.—Gràcies

– festa del CORPUS CHRISTI—Missa de 12’00 xiquets de comunió. A les 18’00 h. Hora Santa en comunió amb tota l’Església Universal. Crida del Papa Francesc amb motiu de l’Any de la Fe. A les 19’00 h. Vespres i Processó

2.- El dies 5,6 i 7 de Juny (dimecres, dijous i divendres) celebrarem el Tríduum del Cor de Jesús  A les 18’00 h. Exposició del Santíssim i a les 19’00 h. Vespres  i reserva.

3.–  Manos Unidas—Sopar solidari

4. – 1r L’horari de Càritas és DILLUNS I DIMECRES de 5:30 a7: 30

5.- La Web parroquial : http://www.parroquiacanals.com/

3.- Entrevista als alumnes de 6é de Primaria del Col·legi Parroquial “Sant Antoni Abat”: Raul Ionel Bundrus, Andrés García Martínez, Abdul Hannan

Entrevista a Anna Ibáñez Vidal alumna de 1r d’ESO del Col·legi Parroquial “Sant Antoni Abat” i guanyadora del Primer Premi Sambori en la categoria de Primer Cicle d’ESO

 4.– Salm i evangeli de la setmana CORPUS CHRISTI

 Eres sacerdot per sempre com ho fou Melquisec

Oracle del Senyor al meu Senyor:

«Seu a la meua dreta, i espera que faça dels enemics

l’escambell dels teus peus.»     R/

Que el Senyor estenga lluny des de Sióel poder del teu ceptre.

Impera enmig dels enemics.     R/

«Ja eres príncep el dia que vas nàixer,

 tens la glòria sagrada des del si de la mare,

des del principi jo t’he engendrat.»     R/

El Senyor no es desdiu del que jurà:

 «Eres sacerdot per sempre, com ho fou Melquisedec.»     R/

 _______________

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc          9, 11b-17

Un dia, Jesús parlava del Regne de Déu a la gent i curava els qui en tenien necessitat. Veient que començava a fer se tard, els dotze anaren a dir-li: – «Acomiadeu la gent. Que vagen a passar la nit als poblets o als masos del voltant, i puguen trobar-hi queviures; ací és un lloc despoblat.»

Jesús els digué: – «Doneu-los menjar vosaltres mateixos.»

Ells respongueren: – «Només tenim cinc pans i dos peixos. ¿Hem d’anar nosaltres mateixos a comprar menjar per a tota aquesta gentada?»  En total eren uns cinc mils hòmens.

Ell digué als deixebles: – «Feu-los seure en grups de cinquanta.»

Els deixebles ho feren i tothom s’assegué. Jesús prengué els cinc pans i els dos peixos, alçà els ulls al cel, els beneí, els partí i els donava als deixebles perquè els serviren a la gent. Tothom en menjà tant com volgué i recolliren dotze cistelles de les sobres.